ClickCease

המכללה האקדמית גליל מערבי

לימודי שואה - חטיבת לימוד שנייה

המכללה האקדמית גליל מערבי

לימודי שואה - חטיבת לימוד שנייה

המכללה האקדמית גליל מערבי מציעה תואר B.A.רב תחומי בלימודי שואה, שניתן לשלבה עם חטיבות לימודים נוספות כחלק מלימודי תואר ראשון במכללה. לימודי שואה עוסקים בחקר השואה, בלימוד השואה ובניסיון להרחיב את הידע וההבנה של אירועי השואה, במטרה לחתור להבנת ההוויה הישראלית והזהות הישראלית בת זמננו.

מידע כללי

למידת השואה תעמיק את הבנת הסטודנטים בסוגיות היסטוריות, חברתיות, חינוכיות ופילוסופיות הקשורות לשואה תוך התייחסות לרלוונטיות של הנושא לשאלות מוסריות, לאומיות ואנושיות, עולמם ומעשיהם של הרוצחים, התמודדותם של הקרבנות ובהשפעות השואה על ישראל ועל העולם המערבי ועוד. 

מסלול הלימודים

חטיבת לימודי השואה מעניקה לסטודנט סביבת לימודים אופטימאלית הכוללת:
◄ תכנית לימודים גמישה
◄ סגל אקדמי מובחר
◄ יחס אישי עם המרצים 
◄ תכנית המאפשרת לסטודנט לבנות בסיס ידע ולרכוש גישה אקדמית לשואה ולבעיות הכרוכות בה
◄ מעבר לפן הלימודי, תתרום התכנית לבניית עולמו של הסטודנט ולהעשרת השיח הציבורי בישראל  בכל הקשור לשואה 
◄ לימודי שואה הם לימודים מרתקים, מעמיקים ומקיפים, הכוללים מגוון תחומי דעת אקדמיים,  ביניהם: היסטוריה, סוציולוגיה, פסיכולוגיה, חינוך, פילוסופיה, מוסר ואנתרופולוגיה
◄ ועוד...

תנאי קבלה

חד-חוגי:
◄ ממוצע בגרות 81
◄ או סיום מכינה קדם אקדמית /מכינת +30 בציון 81
◄ או תעודת סיום תיכון שקולה מחו״ל ובחינה פסיכומטרית בציון 500 ומעלה.
◄ אנגלית: ציון בגרות ב-3 יח״ל 60 ומעלה.
◄ מתמטיקה: ציון בגרות ב- 3 יח״ל 60 ומעלה.
◄ קבלה באמצעות "אפיק מעבר" של האוניברסיטה הפתוחה: מועמדים שלמדו וסיימו בהצלחה ארבעה קורסים שונים של האוניברסיטה הפתוחה בהיקף נקודות כולל של 20 נקודות ומעלה בממוצע 80 ומעלה. מועמדים שעמדו בתנאים אלו לא יחויבו בתעודת בגרות.
תחומי לימוד נוספים באקדמית גליל מערבי