ClickCease

המכללה האקדמית גליל מערבי

תואר ראשון רב תחומי במדעי המדינה

המכללה האקדמית גליל מערבי

תואר ראשון רב תחומי במדעי המדינה

מטרת הלימודים במסגרת החטיבה למדע המדינה להעשיר את ידיעתו והבנתו של הסטודנט בנושאים הקשורים לחקר מוסדות ולתהליכים מדיניים. הלימודים כוללים מגוון קורסים בתחומי הממשל, המנהל והחשיבה המדינית, לימודי מחשבה מדינית, ממשל ופוליטיקה, מנהל ציבורי, יחסים בין לאומיים, ביטחון לאומי ומשטר בישראל, יאפשרו לסטודנט להבין לעומק ואף ליישם את הידע הנרכש במגוון עשיר של נושאים. קיימת אפשרות לשילוב תקשורת כחטיבה שנייה. מטרת לימודי מדעי המדינה הינה שילוב לימודים הפותחים אופקים להבנת החברה, המדינה והעולם בהם אנו חיים, המוסדות המרכיבים אותו והתהליכים הפוליטיים הפועלים בו. לימודים במסלול זה חשובים במיוחד למי שעובדים בתחום המינהל הציבורי כולל צבא ומשטרה ולמתעניינים בפעילות ציבורית ומעורבות חברתית ברמות השונות.

הלימודים מתקיימים בעכו.

תנאי קבלה

חד-חוגי:
◄ ממוצע בגרות 81
◄ או סיום מכינה קדם אקדמית /מכינת +30 בציון 81
◄ או תעודת סיום תיכון שקולה מחו״ל ובחינה פסיכומטרית בציון 500 ומעלה.
◄ אנגלית: ציון בגרות ב-3 יח״ל 60 ומעלה.
◄ מתמטיקה: ציון בגרות ב- 3 יח״ל 60 ומעלה.
◄ קבלה באמצעות "אפיק מעבר" של האוניברסיטה הפתוחה: מועמדים שלמדו וסיימו בהצלחה ארבעה קורסים שונים של האוניברסיטה הפתוחה בהיקף נקודות כולל של 20 נקודות ומעלה בממוצע 80 ומעלה. מועמדים שעמדו בתנאים אלו לא יחויבו בתעודת בגרות.

*ניתן לשלב את לימודי מדע המדינה כחטיבה יחד 3 חטיבות נוספות. תחומים אלו יסייעו לסטודנט המבקש להמשיך לימודי תואר שני באחת האוניברסיטאות, להתקבל למגוון רחב של חוגים בתום לימודיו ותחומי השמה תעסוקתית.

תכנית הלימודים

בין הקורסים הנלמדים:
◄ מבוא לממשל ולפוליטיקה ◄ תולדות המחשבה המדינית ◄ יסודות המשטר בישראל ◄ תקשורת ופוליטיקה ◄ סוגיות בבעיות ביטחון לאומי בישראל ◄ מבוא לממשל ולפוליטיקה ◄ תולדות המחשבה המדינית ◄ יסודות המשטר בישראל ◄ תקשורת ופוליטיקה ◄ סוגיות בבעיות ביטחון לאומי בישראל ◄ המינהל הציבורי בישראל ◄ מבוא ליחסים בינלאומיים ◄ מבוא למינהל ציבורי ועוד.

מסלולי לימוד

◄ מסלול התמחות - מקצוע ראשי או משני. ◄ מסלול רב תחומי – חטיבה ראשונה ושנייה.
תחומי לימוד נוספים באקדמית גליל מערבי