ClickCease

המכללה האקדמית גליל מערבי

לימודי מזרח תיכון

המכללה האקדמית גליל מערבי

לימודי מזרח תיכון

המזרח התיכון הוא אחד המקומות המרכזים והחשובים ביותר בעולם. הוא ידוע אמנם כערש התרבות האנושית, אך התעניינות המערב באזור גברה במיוחד בשנים האחרונות נוכח האירועים הבינלאומיים הקשורים במזרח התיכון (כמו המלחמה בעיראק או האסלאם הגלובלי) וכן הסכסוך הערבי-ישראלי, שמעסיק מנהיגים רבים לא רק באזור כי אם בעולם כולו.

הלימודים מתקיימים בעכו.

מטרת הלימודים

הכרת התהליכים במזרח התיכון, החברה, הפוליטיקה, הדת האסלאמית וכו’ הינם תנאי הכרחי להבנת תחומי לימוד קרובים כמו לימודי ביטחון לאומי, מדעי המדינה ועוד. הם מעניקים, נוסף על הידע הכללי הנחוץ לכולנו, גם ניתוח, הסבר והבנת האירועים והתהליכים החשובים באזורנו. נחוץ להבין גם את מארג האינטרסים וההשפעה של מדינות המערב באזור ויחסי הגומלין בין מדינות המזרח התיכון למערב.

תכנית הלימודים

במסגרת הלימודים נחשפים הסטודנטים למגוון רחב של תחומי עניין הקשורים להיסטוריה ולפוליטיקה של המזרח התיכון, שמאפשרים מבט רחב יותר על המציאות בה אנו חיים ויכולת ניתוח של התהליכים הפוליטיים המתרחשים ואלה העתידים להתרחש באזורנו. תחילת הלימודים בקורסי מבוא והמשכם בקורסי 
בחירה, שניתנים לבחירה על פי תחומי העניין של הסטודנט.

*ניתן לשלב את לימודי תואר ראשון המזרח התיכון כחטיבה ראשונה או שנייה יחד עם מגוון תחומים נוספים. תחומים אלו יסייעו לסטודנט המבקש להמשיך לימודי תואר שני באחת האוניבסיטאות להתקבל למגוון רחב של חוגים בתום לימודיו ותחומי השמה תעסוקתית.

אפשרויות לשילובים:
◄ מדעי המדינה
◄ חינוך
◄ משאבי אנוש
◄ קרימינולוגיה
◄ סוציולוגיה ◄ כלכלה ומינהל עסקים

בין הקורסים הנלמדים:
◄ מבוא למזרח תיכון בעת החדשה
◄ מבוא לתולדות האסלאם
◄ חברה ופוליטיקה באסלאם
◄ הגות מוסלמית לדורותיה
◄ תנועת האחים המוסלמים בעולם הערבי
◄ צבא ופוליטיקה בעולם הערבי המודרני
◄ ועוד...

תנאי קבלה

חד-חוגי:
◄ ממוצע בגרות 81 ◄ או סיום מכינה קדם אקדמית /מכינת +30 בציון 81 ◄ או תעודת סיום תיכון שקולה מחו״ל ובחינה פסיכומטרית בציון 500 ומעלה.
◄ אנגלית: ציון בגרות ב-3 יח״ל 60 ומעלה.
◄ מתמטיקה: ציון בגרות ב- 3 יח״ל 60 ומעלה.
◄ קבלה באמצעות "אפיק מעבר" של האוניברסיטה הפתוחה: מועמדים שלמדו וסיימו בהצלחה ארבעה קורסים שונים של האוניברסיטה הפתוחה בהיקף נקודות כולל של 20 נקודות ומעלה בממוצע 80 ומעלה. מועמדים שעמדו בתנאים אלו לא יחויבו בתעודת בגרות.
תחומי לימוד נוספים באקדמית גליל מערבי