ClickCease

המכללה האקדמית גליל מערבי

תואר ראשון רב תחומי במשאבי אנוש

המכללה האקדמית גליל מערבי

תואר ראשון רב תחומי במשאבי אנוש

המכללה האקדמית גליל מערבי מציעה לימודים לתואר ראשון רב תחומי במשאבי אנוש במגוון מסלולים, חלקם מותאמים לאנשים עובדים. התואר באחריות אקדמית של אוניברסיטת בר אילן. מטרת הלימודים היא להכשיר מומחים בתחום משאבי אנוש שישתלבו בארגונים שונים וינהלו את המשאב האנושי באירגון לתועלת מירבית של הארגון, בדגש על ניהול משאבי אנוש במגזר הציבורי. 

נושאי לימוד

● ניהול משאבי אנוש וניהול עובדים במגזר הציבורי ● התנהגות ארגונית ● יחסי עבודה, קבלת החלטות ● מיון עובדים ● ועוד...

תנאי קבלה

חד-חוגי:
◄ ממוצע בגרות 81 ◄ או סיום מכינה קדם אקדמית /מכינת +30 בציון 81 ◄ או תעודת סיום תיכון שקולה מחו״ל ובחינה פסיכומטרית בציון 500 ומעלה.
◄ אנגלית: ציון בגרות ב-3 יח״ל 60 ומעלה.
◄ מתמטיקה: ציון בגרות ב- 3 יח״ל 60 ומעלה.
◄ קבלה באמצעות "אפיק מעבר" של האוניברסיטה הפתוחה: מועמדים שלמדו וסיימו בהצלחה ארבעה קורסים שונים של האוניברסיטה הפתוחה בהיקף נקודות כולל של 20 נקודות ומעלה בממוצע 80 ומעלה. מועמדים שעמדו בתנאים אלו לא יחויבו בתעודת בגרות.

*ניתן לשלב את לימודי משאבי אנוש כחטיבה יחד עם עוד 3 חטיבות נוספות. תחומים אלו יסייעו לסטודנט המבקש להמשיך לימודי תואר שני באחת האוניברסיטאות, להתקבל למגוון רחב של חוגים בתום לימודיו ותחומי השמה תעסוקתית.
תחומי לימוד נוספים באקדמית גליל מערבי